- Vi har tilpasset oss de økte dagligvareprisene

foto