Skrev ut 33 forenklede forelegg - kjørte 37 km/t over fartsgrensa

foto