Glatt føre skaper trøbbel - trailer av veien i Singsås