Midt IT: - Har avtalefestet rett til kjøring

foto