Innkallingen til årsmøtet forteller at vi er regnet med og ønsket