Oddbjørn Snøfugl, Støren, døde 14. desember. Han var 81 år gammel.

Oddbjørn Snøfugl fotografert på Aksla i Ålesund, der han og familien var i forbindelse med 80-årsfeiringa for snart to år siden. Foto: Privat

Nærmeste etterlatte er kona Ingeborg og barna Elin, Guri og Sturla. Familien hadde heimen sin på Frøset på Støren.

Oddbjørn var fra Buvika, og vokste opp på en av Snøfugl-gardene, som eldst av tre søsken. Der var det i Oddbjørns barndom og ungdom tradisjonell drift, med husdyr, gras, korn og poteter. Traktor kom ikke før han var på steget inn i voksenalder. Han var med på å kjøre høyet med hest inn på låven, han deltok i skuronna med å binde kornband og tre dem på staur og var med på nepeluking og potetopptaking, Han tilhørte siste generasjon på den tid det var omtrent samme driftsform på alle garder.

Han rente på ski og hoppa og var med på løping og var spesielt god i lengdesprang og tresteg. Etter framhaldskolen ville han skaffe seg mer utdanning. Han kom inn på Orkdal offentlege landsgymnas og gikk der norrønlinja. Språk og historie var interesseområdet. Han studerte på Norges lærarhøgskole, forløperen til Universitetet i Trondheim, og ble cand. philol. og lektor med engelsk som hovedfag. Allerede rett etter gymnaset prøvde han seg som lærer i Bangsund ved Namsos. Han likte å undervise, og startet senere opp som lærer på Støren realskole og så gymnaset som ble etablert der. Der jobbet han i mange år. Han engasjerte seg i politikken, og var ordfører i Midtre Gauldal i en periode fra 1979. Han var også vararepresentant til Stortinget, og møtte der.

Oddbjørn Snøfugl ble tilsatt som rektor da Melhus fikk sin videregående skole. Han ledet skolen gjennom interessant og spennende startperiode fra 1984. Han var rektor i åtte år. Da ble han tilbudt stillinga som rektor på Vinstra vidaregåande skule i Gudbrandsdalen. Oddbjørn var en flink pedagog og en godt likt lærer. Utsagn om dette er ofte å høre fra dem som har hatt ham som lærer og kollega. Senere fikk han nye oppgaver i Oppland som leder for for skoleverket i fylkeskommunen og han var også assisterende fylkesrådmann.

Han bodde i forbindelse med arbeidet sitt flere år på Lillehammer. Etter at han og Ingeborg ble pensjonister kjøpte de seg leilighet i Støren sentrum. I de senere åra fikk Oddbjørn mer tid bl.a. til å skrive. Det ble tre bøker. Han gjorde et grundig arbeid med kartlegging og omtale av avholdsrørsla i Sør-Trøndelag i første del av 1900-tallet. Sist skrev han bok om misjonæren Johan Ofstad, som gjennom mange år virket i India og der gjorde en innsats som skolebygger. Ofstad var Oddbjørns gammelonkel. Boka ble lansert i Oslo, med mange av Oddbjørn slektninger til stede, slektninger som han mest før bare kjente av omtale. Han mottok mye ros og takk for bokprosjektet og det arbeidet han hadde gjort ved å samle historien.

Oddbjørn gjorde også en fin innsats for Gauldal historielag, gjennom sitt arbeid som redaktør av årboka "Gauldalsminne". Det ble to fyldige årbøker, før han måtte gi opp kampen mot sjukdommen.

Oddbjørn Snøfugl hadde en stor vennekrets, som vil sakne ham. Han var en kjær familiemann og bestefar, mange er det som har gode minner om han.

Åsmund Snøfugl