Nytt sted har fått skjenkebevilling - kan ta imot 160 gjester