Traileren skal ha kjørt ut og truffet en strømførende kraftledning til toget på Dovrebanen, melte politiet på et tidlig tidspunkt.

– Fører har kommet seg ut og er rapportert uskadet. Togleder er varslet. Ledningen er fortsatt strømførende. Det jobbes med å kutte strømmen, opplyste politiet i Trøndelag på Twitter.

Første melding om ulykka kom inn til politiet klokka 17.18. Ulykka ble meldt på Twitter 17.31.

Full stans i togtrafikken

– Det stemmer, vi har også fått meldingen og folk fra spordrift er sendt til stedet. Vi vet ikke så mye vi heller, bortsett fra at togleder sier at kjørestrømmen for togene er brutt. Så vidt jeg har skjønt står lastebilen også på sporet, så alle togene mellom Oslo og Trondheim er berørt, sier pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli klokka 17.45.

Nordli legger til at både godstog og persontog er berørt, og at det er varslet til alle stasjoner både sør og nord for ulykkesstedet.

E6 ble stengt en kort periode på grunn av sikkerhetssone rundt høyspentledningen, men ble åpnet igjen kort tid senere.

Kan ta et døgn å reparere

Klokka 19 sier pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli at han har fått dårlige nyheter fra spordrift som har undersøkt skadene.

– Vi har fått et anslag på at det vil kunne ta et døgn for å få reparert skadene. Det er rett og slett skade på kontaktledningen til togets kjørestrøm, og det er mulig det er knekt en mast her, sier Nordli.

– Hva kan du si om konsekvensene dette får?

– SJ må organisere alternativ transport for persontrafikken. Dette vil absolutt få konsekvenser for godstrafikken. Det er ingen tog som kommer forbi på Oppdal, men det er mulig noe kan ta seg frem med diesel via Rørosbanen. Det blir nok jobbet med denne saken gjennom hele natten, sier pressevakta.

Posten: – Vil få store konsekvenser

Pressevakt i Posten og Bring, Matilda Adelborg bekrefter at stengningen av Dovrebanen vil få konsekvenser for postombæringen det neste døgnet.

– Vi kommer til å få forsinkelser på grunn av denne stengningen og det vil berøre hele området fra Trondheim til Tromsø. Jeg regner med at det vil kunne bli forsinkleser på noen forsendelser på opptil et døgn, men vi får vite mer onsdag mrogen. Dette gjelder både brev og pakker, sier Adelborg.