Trøndelag Fylkeskommune har planlagt utbygging og utbedring av Fylkesvei 30 mellom Støren og Røros. Seks strekninger vil få en vesentlig oppgradering dersom de nye planene blir godkjent i kommunestyrene i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. Strekningene er:

Aunan – Kotsøy, Forsetmoen/Steintrøa – Wilmannsøien, Hindbjørga, Svølgja, Nesvollen og Harborg/Røros.

Her er fem animasjon/forklarings-videoer utviklet av Trøndelag Fylkeskommune.

Les egne saker om veiplanen til 1,54 milliarder publisert siste døgn.