Reinbeitestriden: Kommunen vil følge saken tett

foto