Vil øke eiendomsskatten for å gi bedre kommunale veier

foto