Tingretten stanset felling av binne og bjørnunger – staten ber om snarlig behandling

foto