Gaulas nye redaktør Berit Buran Juul og Åsmund Snøfugl, gratulerer hverandre med jobben og pensjonisttid. Avisa Gaula dekker Melhus kommune. Foto: Hege Willadsen

Snøfugl og kona hans, Anne Sveberg, startet opp Melhusbladet, senere Trønderbladet, i 1979. Etter 17 år ble avisa solgt til Polaris, i ei tid da ekteparet var småbarnsforeldre. Men det tok ikke lang tid før de savnet avisdriften.

– Vi ga ut Trønderbladet fire ganger i uka. Da Polaris tok over, la de ned den ene utgaven som var mer kulturorientert. Vi tenkte at vi kunne fortsette med denne fjerde utgaven, forklarer Snøfugl.

Gaula startet i 2001

I 2001 ble derfor Avisa Gaula en realitet, og er fra nyttår inne i sin 23. årgang.

– Det har vært veldig trivelig. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra leserne om at de er fornøyd med avisene vi har drevet, og det inspirerer mye, forteller 78-åringen.

Snøfugl har også skrevet fem bøker, og har drevet eget forlag siden 1972, parallelt med avisdriften. I tillegg har han bidratt med produksjon av en rekke lokalhistoriske skrifter.

Snøfugl er vokst opp med forlag- og avisdrift. Hans far, Johan Snøfugl, var også avismann. Han var redaktør i Bygdeungdommen, som hadde kontor i Søndre gate i Trondheim, fra 1938. I tillegg drev familien heimgården i Buvika på den tida. Men under krigen likte ikke tyskerne alt som sto på trykk i Bygdeungdommen, de stoppet bladet og faren fikk hint om at han burde komme seg vekk.

Født på Glåmos

Familien dro til Glåmos, og bodde på en husmannsplass til krigen var over. 17. mai 1944 kom Åsmund til verden. Den nest yngste i en søskenflokk på fire.

Etter krigen ble Johan Snøfugl valgt til ordfører i Buvik kommune. I 1950 solgte de gården på Saltnes,  og familien reiste nordover til Mosjøen. Der var faren redaktør for Nordlands folkeblad, før familien reiste enda lenger nord, til Narvik. Her drev familien Ofoten folkeblad.

– Broren min og jeg sto opp i 5-tida for å selge aviser før vi dro til skolen, minnes Snøfugl. I Narvik var det vanlig at gutter og jenter solgte ei av de tre konkurrende avisene på gata.

Han var bare ni år da han fikk redaktørtittelen for første gang, da redigerte han Barnekroken i avisa.

– Det var ei lærerik tid. Jeg fikk innblikk i store deler av avisdriften i løpet av årene i Nord-Norge. Jeg syntes det var fascinerende og spennende.

Etter fire år i Narvik, flyttet familien i 1956 tilbake til Trøndelag, og tok med seg deler av trykkerivirksomheten. Snøfugl, som da var 12 år, fortsatte skolegangen. Etter realskole i Melhus, gikk han på katedralskolen i Trondheim og var ett år i Forsvaret før han reiste til Oslo for å studere tysk, historie og fransk på universitetet. I løpet studietida tok han et semester på universitetet i Neuchâtel i Sveits, hvor han studerte fransk litteratur og språk.

Melhusbladet

Etter noen år fant Snøfugl ut at tida var inne for å vende snuten hjemover igjen. Han fikk jobb som lærer ved Trøndertun, hvor han ble i sju år. Det var her han møtte kona Anne. De ble etter hvert enige om å starte opp Melhusbladet.

– Jeg vil berømme Anne for den innsatsen og engasjementet hun har vist i alle år, sier Snøfugl.

Anne ble pensjonist i sommer, og hadde da jobbet i Avisa Gaula de siste sju årene, men hun er utdannet førskolelærer og har også jobbet som det i perioder.

Før Avisa Gaula ble etablert, var Snøfugl politisk aktiv for Senterpartiet i Melhus. I kommunevalget i 1997 var han ordførerkandidat for partiet, men ble slått med én stemme.

– Det var egentlig greit at det ble som det ble, jeg var mer interessert i avisarbeidet enn å delta i politikken. En kunne kombinere de to interessene den gangen, men etter det begynte vi å komme i en tid der man skulle være upolitisk innenfor mediebransjen.

– Løping er bra

Det er ikke alle forunt å stå i jobb til man er 78 år. Snøfugl trekker fram interessen for løping som en grunn til at han har klart å stå i arbeidslivet så lenge.

– Man har mye igjen for å røre seg, særlig hvis man har mye å holde på med. Det klarner hodet. Siden 2014 har jeg vært med på 10 kilometeren under Oslo maraton, da har man noe å trene opp mot.

Avisa Gaula ble solgt til Amedia og Trønder-Avisa konsernet for ett år siden, fordi ekteparet Snøfugl og Sveberg fant at tida var inne for å trappe ned på arbeidet.  De beholder fortsatt en liten del av aksjekapitalen. Men sjøl om Snøfugl gir seg som redaktør, har han ingen planer om å legge ned pennen.

– Det blir rart å gi seg, men jeg skal fortsette å skrive litt, og det er jeg glad for å få anledning til.

Av Berit Buran Juul