Elever på videregående skal velge høyere utdanning i løpet av våren, og mange unge skal også ut i arbeidslivet.

Veidekke er opptatt av å fremme yrkesfag, og har derfor lagt ut på en lang turné i Norge for å møte ungdommer på en del utvalgte skoler.

8.februar besøker de Gauldal videregående skole på Støren.

Bli kjent med yrket

Et team fra Veidekke er ute på en syv ukers langtur, for å møte elever på ungdomsskoler og videregående skoler fra Agder i sør til Trøndelag i nord.

Målet er at flere skal bli kjent med mulighetene i bygg- og anleggsfag. Første stopp er Kuben yrkesarena i Oslo mens siste stopp er Solør videregående mot slutten av februar.

En stor rød lagbil (buss) skal de neste ukene rulle inn i mer enn 40 skolegårder for at elevene skal bli bedre kjent med yrkesfag og bygg- og anleggsbransjen. Det viktigste er at ungdom­mene får treffe fagfolk og bli kjent med ulike karrieremuligheter, men de kan også forsøke seg som maskin­fører i en avansert simulator fra Volvo Maskin og det blir konkurranser som er relevante for ulike fagområder.

Prosjektleder Tommy Johansen.

- Dette er andre gang vi gjennomfører en slik turné. I fjor var vi mest i nord, i år er det skoler øst, sør og vest i landet samt Trøndelag sin tur. - Vi ønsker å gi ungdommene kunnskap om de ulike fagområdene i bygg- og anleggsbransjen og ikke minst hvilke jobbmuligheter som finnes for motiverte gutter og jenter, sier Tommy Johansen, leder attraktivitet i Veidekke.

I mange år har Veidekke drevet målrettet rekrutteringsarbeid gjennom egen lærlingord­ning. Entreprenøren har mer enn 200 lærlinger i Norge, og øker inntaket av lærlinger i 2024 fordi behovet for fagarbeidere vil være økende i årene som kommer. Lærlingene er viktige for Veidekke fordi de er fremtidens fagarbeidere, i tillegg trenger ungdommene nødvendig praksis for å kunne fullføre sin fagutdannelse.

- Vi erfarte i fjor at det har stor verdi at vi er ute og treffer ungdommene. Informa­sjons­behovet er stort hos unge som skal velge utdannelse og karriere­vei, og når mange av elevene ikke kan komme til oss så reiser vi til dem. Målet er at ungdommen gjør kloke valg og gjerne at flere velger bygg- og anleggsteknikk etter dette, avslutter Johansen.

– Vi lover maskiner og utstyr, gravemaskinsimulator, engasjerte voksne, nysgjerrige og flotte ungdommer, konkurranser og aktiviteter, sier Maria Seljesæther før turen til Støren.