Dette er de fem dyreste fritidseiendommene i Soknedal