Kjøperen la 3.000.000 kroner på bordet for bolig på Støren