Den lille hytta i Singsås gikk for 60.000 kroner

foto