Listen: 3.650.000 kroner for den dyreste leiligheten i Midtre Gauldal siste måneden