Kjøperen la 300.000 kroner på bordet for denne fritidsboligen i Soknedal