Fritidseiendommen i Soknedal kjøpt for 430.000 kroner. Slik er markedet i Midtre Gauldal nå.