Ordførerne i blant annet Skaun, Trondheim og Rennebu er bekymret over de kraftige avgiftsøkningene som er på gang, skriver VG.

I et brev til partiene på Stortinget skriver ordførerne at flere kommuner legger opp til at innbyggerne skal ta hele regningen.

– Dette kan få alvorlige konsekvenser for de som allerede sliter økonomisk, skriver ordførerne, som ber Stortinget vurdere tilskudd, gunstige låneordninger eller forlenget avskrivningstid på store vann- og avløps investeringer.

Men klima- og miljøministeren gir dem en kald skulder og viser til at kommunesektorens økonomi er solid, skriver VG.

Avgiftssjokket som venter skyldes at EUs klimaministre tidligere i år ble enige om nye og strengere krav til rensing av kloakk. Et nytt EU-direktiv om kloakk vil koste innbyggere i små kommuner milliarder.