Helse Møre og Romsdal vil utsette innføringen av Helseplattformen