Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 79,9 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året.

For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 82,92 prosent, ned 3 prosentpoeng fra uken før.

I Sørvest-Norge lå nivået på 78,48 prosent, ned 2,9 prosentpoeng fra uken før.

I Midt-Norge lå nivået på 71,69 prosent, ned 4,8 prosentpoeng fra uken før.

I Nord-Norge lå nivået på 69 prosent, ned 2,3 prosentpoeng fra uken før.

I Vest-Norge lå nivået på 80,68 prosent, ned 3,4 prosentpoeng fra uken før.