PST ber om tips som kan avverge angrep mot israelske mål