Osten som ble igjen etter at dommerne i World Cheese Awards i Trondheim smakte seg gjennom 4502 oster fra alle verdenshjørner, skal destrueres. Til sammen dreier det seg om flere tonn ost, som nå blir flammenes rov.

Det er krav fra Mattilsynet som fører til at osten må destrueres, ifølge et notat Nationen har fått tilgang til av arrangøren. Grunnen til at ostene er underlagt de strenge reglene, er risiko for smittefare, all den tid de ikke er godkjent i det europeiske systemet for import av animalske produkter.

Osten ender dermed sitt liv hos Statkraft Varme på Heimdal i Trondheim. Der blir den brukt til å varme opp fjernvarmevann, som blant annet brukes til å fyre i Nidarosdomen og på Lerkendal stadion.