14.000 oppdrettslaks har rømt fra anlegg med alvorlig smitte