Enighet i jordbruksoppgjøret – ramme på 3 milliarder