Vil unngå avsløring av bankrutiner – straffesak om 75 millioner skal delvis gå bak lukkede dører