Strømmen blir dyrere i 2024 når nettleia gjør et byks