Mandagens snittpris per kWh er 27,2 øre høyere enn søndag og 1,54 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen mandag på 1,43 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 43,6 øre høyere enn søndag og 1,64 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,0087 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,43 kroner, dekkes 66,4 øre.

Minsteprisen blir på 53,4 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.