Forslaget ble fremmet i et styremøte torsdag, skriver Sunnmørsposten.

I forslaget til vedtak skriver Lødemel at Helse Møre og Romsdal anerkjenner at det er gjort store forbedringer i Helseplattform-løsningen det siste året, men at det fremdeles gjenstår viktige områder som må forbedres.

– Vi vurderer nå om det er for stor risiko knyttet til pasientsikkerhet og forsvarlig drift til å gå på nå. Min tilråding til styret blir derfor å utsette innføringen til april. På denne måten kan ressursene i Helseplattformen settes inn til å optimalisere og forbedre brukervennligheten i løsningen fram mot sommeren, sier direktøren i en pressemelding.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

Det har vært store problemer rundt innføringen av systemet.