Kvinnen var gravid da hun 23. august i fjor ble drept med kniv foran øyene på sine egne barn, ifølge Adresseavisen.

– Jeg er tilfreds med at retten har avsagt en grundig og god dom. Retten har fullt ut fulgt påtalemyndighetens anførsler og argumentasjon, men har sett noe mer alvorlig på straffverdigheten av handlingen. Det tar vi til etterretning, sier aktor i saken, statsadvokat Rikhard Haugen Lyng, til avisen.

Den nå drapsdømte mannen tok med seg ungene og kjørte til politistasjonen i Stjørdal for å melde seg umiddelbart etter knivdrapet.

Adressa skriver at det i retten kom fram at hun til flere ga uttrykk for at hun fryktet for sin egen og barnas sikkerhet, fordi hun ville forlate mannen. Faren sto i tingretten også tiltalt for grov mishandling av de to barna, som påtalemyndigheten mener fikk med seg det som skjedde.

Bistandsadvokat Idar Hegsethtrø fremmet på sin side erstatningskrav på totalt nesten fem millioner kroner mot mannen på vegne av hans egne barn.

Mannens forsvarer, advokat Knut-Erik Storlykken Søvik, har ikke vært i kontakt med sin klient etter at dommen kom og ønsker derfor ikke å kommentere dommen.