Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan det bli streik som vil ramme flyplasser, kjøpesentre og museer enten fra lørdag eller fra mandag.

I første omgang vil en streik ramme Nasjonalmuseet, Naturhistorisk museum og Munchmuseet. Meklingen foregår mellom Parat (YS), Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) og NHO Service og Handel.

– Vi håper det skal være mulig å komme fram til en løsning med Riksmeklerens hjelp. Uten enighet blir det streik fra lørdag 11. mai, der de største museene i hovedstaden vil bli rammet i første omgang, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

Vektere ved Nasjonalmuseet i Oslo er blant dem som blir tatt ut ved en eventuell streik fra midnatt, men de besøkende kommer ikke til å merke noe i første omgang.

– Ut fra det uttaket som er gjort, vil det ikke få noen konsekvenser for publikum hos oss, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Ole-Morten Fadnes ved museet til NTB.

I tillegg er nesten 200 vektere ved flyplassene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger tatt ut. De er ansatt i Avarn Security Aviation. Vekterne krever høyere lønn, samt en løsning på praksisen med bruk av turnusvakter på kun tre timer.