49 prosent er enige i at grensen for selvbestemt abort bør økes fra 12. svangerskapsuke til uke 18, ifølge undersøkelsen Norstat har gjennomført for NRK.

20 prosent vet ikke, mens 30 prosent mener at grensen bør holdes ved uke 12. I aldersgruppen 18 til 39 år vil flertallet (63 prosent) heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Birgitte Heiberg Kahrs er gynekolog ved Volvat Spiren i Trondheim og satt i utvalget som la fram forslaget om å heve abortgrensen til 18 uker.

– Fosteret vokser mye i denne perioden, og mellom svangerskapsuke 12 og 14 kan man se cirka 25 prosent av de mest alvorlige utviklingsavvikene på fosteret. Dette tallet stiger gjennom hele svangerskapet, sier hun.

Den viktigste grunnen til å fjerne dagens abortnemnder er at de fleste får innvilget abort, mener hun.

I 2023 søkte 649 kvinner som var kommet lenger i svangerskapet enn uke 12, om abort gjennom nemnder, viser tall fra Abortregisteret. Tolv fikk avslag i nemndene. Seks av disse var over 22 uker.

Forslaget om ny abortlov har vært ute på høring. Legeforeningen og Jordmorforeningen skriver i sine høringssvar at de har valgt å ikke ta stilling til spørsmålet om å heve abortgrensen. Norsk Sykepleierforbund skriver at de ønsker å øke grensen til 18 uker.