Lørdag ble den første jerven felt av Miljødirektoratet. Årsaken til jakten i statlig regi er at lisensfelling utført av lokale jegere i mange områder ikke er tilstrekkelig.

Den statlige jakten starter i Midt-Norge hvor direktoratet har besluttet felling av til sammen fire jerver i utvalgte områder. Det skal også bli besluttet uttak av jerv i Nord-Gudbrandsdalen innen kort tid. Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet. Hun forteller at de vurderer enda sterkere tiltak for å holde bestanden nede.

– Miljødirektoratet vil fra nå og fram mot beitesesongen vurdere ekstraordinære fellinger av jerv i områdene hvor det er høy risiko for skader på beitedyr, sier Hambro.

Jervebestanden har de siste årene ligget godt over Stortingets bestandsmål, og det er ikke godt nytt for beitedyrene.

– Jerven er det rovdyret som dreper flest beitedyr i Norge. De siste par årene har det blitt erstattet oppimot 7000 sau og 7000 tamrein som tapt til jerv. For sau har de totale tapene gått betydelig ned de siste 15 årene, mens det har vært en økning de siste årene for erstattede tamrein, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.