Onsdag skrev Teknisk ukeblad (TU) at Chemring Nobel på Hurum i Akershus har fått tillatelse til å femdoble nitrogenutslippet i Oslofjorden.

Sprengstoffprodusenten har fått tillatelse til å øke produksjonen ved fabrikken på Sætre i Hurum utenfor Oslo. Det skal gi nok sprengstoffkjemikalier til å kunne sikre norsk ammunisjonsproduksjon i årene fremover.

– Det vil i alle fall ikke bidra til å nå målene om å få gjort Oslofjorden frisk. For å bruke et folkelig uttrykk, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet til Dagens Næringsliv (DN) om konsekvensen utslippstillatelsen kommer til å få.

– Det er helt åpenbart at et slik tilførsel vil være en belastning for Oslofjorden, i den tilstanden fjorden befinner seg i dag. Det må vi være helt klare på, sier han.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier til TU at selv om det er gode miljøfaglige argumenter mot tillatelsen, mener han likevel er riktig å gi tillatelse til produksjonsøkningen.

– Det er ikke en avgjørelse noen klima- og miljøminister burde fatte med lett hjerte. Samtidig vet vi at det er avgjørende å få økt ammunisjonsproduksjonen. Både for Ukrainas krigføring og for vår sikkerhetssituasjon her i Norge, sier Eriksen til DN.