Søknaden er sendt til Statsforvalterne i de ulike fylkene, og størstedelen av søknadene gjelder gjenoppbygging av kommunale veier og ledninger, melder Kommunal Rapport.

Gran kommune i Innlandet har søkt om mest midler på totalt 146 millioner kroner, særlig til bedre veier. Arne Olav Olsen, som er enhetsleder for samferdsel og park i Gran kommune, sier at selv om alle veiene i dag er kjørbare, er den store utfordringen at veiene mangler skikkelig fundament og tåler lite før de blir ødelagt.

I Sør-Aurdal søker kommunen om 60 millioner kroner til bygging av en ny ungdomsskole da den gamle skolen ble oversvømmet av flommen.

Mens i Flå kommune er det hovedpumpestasjonen for kloakknettet som det trengs en ny av. En løsning som ivaretar flomsikkerhet, har en merkostnad på rundt 3,1 millioner kroner, ifølge kommunen.

Statsforvalterne har fått frist til 4. desember med å gjennomgå søknadene og gi sin tilråding til Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet tar sikte på å utbetale skjønnsmidler til kommunene i en ekstra terminutbetaling rett før jul.