Nilsen ble innstilt som ny leder etter at Gunn Elin Høgli i Trondheim Ap fredag måtte gå etter et mistillitsforslag på årsmøtet.

Rabalderet på Trondheim Aps årsmøte fredag endte også med at nestleder Jørn Arne Flått trakk seg. Han ble erstattet av Jannicke Eriksen. Før valget lørdag foreslo den foreslåtte andre nestlederen Marit Selfjord at hun og Giske skulle bytte plass, noe årsmøtet var enig i.