Må svare på planer for kjernekraftverk ved Trøndelag