­­­­– Det er for tidlig å oppsummere skadebildet, men det ser ut som det har gått noe bedre enn fryktet totalt sett, selv om enkelte er hardt rammet av omfattende skader, sier administrerende direktør Ståle Solem Ingebrigtsen i Norsk Naturskadepool.

Det er i Nord-Norge det er registrert flest skader, men Ingunn har også herjet langs store deler av kysten, samt Trøndelag.

Det er særlig takskader det er rapportert om, der deler av tak har løsnet på grunn av kraftig vind.

I tillegg til bygningsskader, får forsikringsselskapene også meldinger om skader på biler og båter.