Påtalemyndigheten hadde anket Frostating lagmannsretts avgjørelse om å løslate kvinnen, men Høyesterett avviste anken, skriver NRK. Kvinnen ble framstilt for fengsling i Trøndelag tingrett.

Kvinnen slapp ut av fengsel etter ankeutvalget i Høyesteretts avgjørelse.

Kvinnens forsvarer, Jens Bernhard Herstad, sier til kanalen at etterforskningen fortsatt pågår, og at kvinnen ikke får innsyn i saksdokumentene.

23. februar i år ble John Tarald Haugen (63) knivstukket i Vardø. Han døde av skadene på sykehus dagen etter. Mannens jevnaldrende ektefelle ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Én uke senere ble siktelsen endret til drap.