Nyhetsåret i Norge: Høye priser, Høyre-vind, habilitet og Hans