– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser i den helhetlige planen for å kvalitetssikre saken før den går til styret, sier Helse Nord-direktør Marit Lind til NRK.

Hun utvider fristen fra 20. desember til januar. Lind sier hun vil be om at Helse nord avholder et ekstraordinært styremøte 9. januar.

Foreslår kutt og flytting

En arbeidsgruppe i Helse nord la denne uken fram forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.

Det ble blant annet anbefalt å legge ned akuttsykehuset i Lofoten og gjøre det til et distriktsmedisinsk senter, samt å kutte fra to til ett sykehus på Helgeland. Samtidig kan akuttberedskapen ved sykehuset i Narvik flyttes til sykehuset i Harstad.

Det skjedde etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i fjor ba helseforetaket om å se på hvilke grep som kan skape en bedre spesialisthelsetjeneste i nord for framtiden.

Kjerkol karakteriserer helseforetakets situasjon som alvorlig og mener mangelen på fagfolk er kritisk.

– Endrer nok ikke fremdriften

Helseministeren mener fredagens beslutning fra Helse nord er bra og viser at helseforetaket hører på de ansatte.

– De tillitsvalgte er kjempeviktige i denne prosessen, så jeg leser det som om at Helse nord har imøtekommet dem. Og det tror jeg er en klok vurdering, sier Kjerkol til NTB.

– Men det endrer nok ikke på den totale fremdriften, men at man bevilger seg mer tid i denne fasen, fortsetter hun.

Etter at arbeidsgruppen i Helse nord la fram sine forslag, har det kommet fram at fem av 15 medlemmer i gruppen ikke ville stemme for planen.