Jaffery deler sitt syn på tingenes tilstand i et intervju med Innlandet idrettskrets.

– Jeg har en tydelig forventning om at idretten skal bli mer likestilt enn hva som er realiteten i dag, sier Jaffery.

Idrettens mål på 40 prosent kvinnelige valgte ledere er et godt stykke unna. I skrivende stund er det 28 prosent av lederposisjonene i idretten som innehas av kvinner, viser en gjennomgang fra Innlandet idrettskrets fra 2023.

– Hvorfor kan ikke idretten vedta at det skal være minimum 40/60 prosent kjønnsfordeling også i idrettslagenes styrer? Det går an å vedta det, sier Jaffery.

– I mitt parti, Arbeiderpartiet, har vi en regel om at det skal være 50 prosent kjønnsfordeling. Og da det kom et krav om 40 prosent kvinneandel i et ASA-styre som jeg var en del av, oppnådde vi raskt nettopp 40 prosent kvinneandel i styret, forteller hun.

Hun er ikke fornøyd med 28 prosent.

– Dette er ikke et tall som er bra nok.