Hegstad er professor ved MF vitenskapelig høyskole, tidligere kjent som Menighetsfakultetet, og har tidligere vært nestleder i Kirkerådet.

Han er foreslått som leder av Nominasjonskomiteens liste, som er den eneste «offisielle» lista fra kirkemøtets nominasjonskomité.

Kristin Gunleiksrud Raaum, som ble valgt inn fra lista Åpen folkekirke, har ledet rådet siden 2016. Åpen folkekirke har nominert Gard Sandaker-Nielsen til vervet ved årets valg, som skjer på kirkemøtet i Trondheim i 2024.