Stortingsflertall vil be regjeringen gjøre noe med strømprisforskjellene