– Vi planlegger nå en kostnadsreduksjon på 200 millioner neste år, skriver sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding fra St. Olavs hospital.

Styret ble informert om den krevende økonomiske situasjonen på styremøtet i november, og skal vedta budsjettet i det neste styremøtet i desember. Den økonomiske krisen sykehuset står i, gjør at tallet på ansatte må ned, skriver Adresseavisen.

Sykehuset har i dag rundt 11.000 ansatte, og har det siste året økt bemanningen med 100 årsverk. Det skyldes i hovedsak at sykehuset trenger flere ansatte for å opprettholde aktiviteten og ivareta pasientsikkerheten etter at det nye journalsystemet ble tatt i bruk.

Tidligere er det anslått at det kan bli nødvendig å kutte 250 årsverk ved sykehuset.

St. Olav fikk nylig 100 millioner kroner i ekstra driftsstøtte og en krisepakke på 80 millioner kroner fra Helse Midt-Norge.