Klart for byggestart for norsk-svensk politistasjon