Samtidig understreker bystyret at de slår ring om sine palestinske og jødiske innbyggere.

I uttalelsen fordømmer bystyret terrorangrepet fra Hamas inne i Israel. De fordømmer også de folkerettsstridige angrepene i Gaza. I tillegg understrekes det at Trondheim støtter regjeringens utenrikspolitiske arbeid for fred og forsoning i Midtøsten.

– Det skal være trygt å bo i Trondheim, og antisemittisme, trusler og sjikane mot våre medborgere må ikke forekomme. Bystyret ber kommunedirektøren om å sørge for at dette skjer gjennom dialog med Den palestinske forening og Det mosaiske trossamfunn i Trondheim, aktuelle skoler, barnehager og helsetjenester, heter det i uttalelsen.