Avtalen forlenger den tollfrie tilgangen som EU har gitt ukrainske landbruksvarer siden Russlands invasjon i 2022, men setter begrensninger for fjærfe, egg, sukker, mais, gryn og honning. Grensen for når toll og kvoter gjeninnføres, er basert på snittet av importen i 2022 og 2023.

Det ble ikke satt noe øvre grense for korn, noe land som Frankrike og Polen opprinnelig hadde argumentert for. Avtalen er stort sett den samme som forhandlere ble enige om allerede for rundt tre uker siden.

I en uttalelse fra EU-parlamentet heter det at dersom det skulle oppstå «betydelige forstyrrelser på EU-markedet eller markedene i ett eller flere EU-land på grunn av ukrainsk import, for eksempel av korn, sikrer forskriften at EU-kommisjonen raskt kan iverksette tiltak som den anser som nødvendig».

EU-ambassadørene godkjente avtalen på vegne av medlemslandene på et møte mandag kveld, men den må fortsatt formaliseres. Nå skal en komité i EU-parlamentet vurdere avtalen før den godkjennes, noe som er regnet som en ren formalitet.

Det nye regelverket skal gjelde fra 6. juni og ett år fram i tid.

De siste månedene har det vært bondeprotester mange steder i EU, og polske bønder har blokkert grenseoverganger mot Ukraina. Bøndene mener Ukraina har oversvømt det europeiske markedet med billige ukrainske varer som utkonkurrerer landenes egen landbruksproduksjon.